Investice do umění: jak postupovat?

Investice do umění: jak postupovat?

4 years ago
Investice do uměleckých děl a vytváření jejich sbírek se v současnosti dostávají do středu zájmu nejen zkušených sběratelů umění, ale rovněž realitních investorů. Ač by se to mohlo jevit jako překvapivé, oblast realitních investic má k oblasti umění velice blízko. V obou případech je zájmem investora, aby byly jeho peníze „bezpečně“ uloženy a aby se mu daná investice zhodnocovala.
Read More
Nobody Knows What’s Gonna Happen

Fotografie na třech frontách

4 years ago
“Platforma Fotograf je největší českou institucí propagující fotografické umění. Skrze časopis, galerii a každoročně pořádaný festival napomáhá lidem zorientovat se v dění v tomto oboru a coby nekomerční organizace slouží jako nezávislý referent v domácím i mezinárodním prostředí. Kromě toho podporuje výjimečné talenty – třeba Miroslavu Večeřovou, jejíž tvorba se zaobírá vztahem člověka a přírody.”
Read More

Symbióza rozumu a vášně

4 years ago
O aukčním adrenalinu, emocích v obchodu s uměním, sběratelské vášní a významu kvalitních informací s Alexandrou Špokovou, finanční ředitelkou a specialistkou na investice do umění fondu Pro arte.
Read More

EVA SAKUMA – Cesta na východ.

4 years ago
Globalizace se dotýká i umění a příjemným vedlejším produktem tohoto druhu komunikace je propojení vizuálního vyjádření kultur. To můžeme spatřit například v díle Evy Sakumy, české malířky, jejíž blízká osobní zkušenost s Japonskem určila její umělecký styl. Díla Evy Sakumy jsou obdařena tvořivým klidem a trpělivým vnímavým smyslem, který autorka vkládá do nostalgické mlčenlivosti svých motivů.
Read More

Create your account