O nás

DK Legal je moderní advokátní kancelář, která poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech oblastech občanského a obchodního práva se specializací na právo nemovitostí a stavební, právo obchodní a právo obchodních korporací a právo v umění a památkové ochrany.

Vycházíme z následujících hodnot:

Přístup: náš přístup je inovativní – zaměřujeme se na to, abychom dosáhli co nejvyšší kvality poskytovaných služeb, ale zároveň asistujeme klientům při přizpůsobování jejich firemních a soukromých aktivit novým trendům a globálním změnám probíhajícím v dnešní rychle se měnící době a pomáháme jim se na tyto změny připravit a řídit je.

Vynikající znalosti: Výborně rozumíme místnímu právnímu a obchodnímu prostředí a dokážeme efektivně reflektovat specifika takového prostředí při poskytování právních služeb.

Osobní klientský přístup: K poskytování právních služeb přistupujeme pro klientsky a proaktivně s důrazem na obchodní přístup, což znamená, že vás pozorně nasloucháme, staráme se o vaše potřeby a cíle, zohledňujeme vaše základní hodnoty a standardy, respektujeme vaše tradice a poskytujeme služby se zvláštním důrazem na vaše poslání a obchodní přístup.

Kompletní servis: Vycházíme ze zkušenosti z mezinárodních a českých advokátních kanceláří, které kombinujeme s osobním přístupem k potřebám klienta. Jsme tu, abychom vám pomohli dosáhnout vašich osobních a obchodních cílů a pomohli vám s bezproblémovou právní implementací vašich projektů.

Mezinárodní pokrytí: Nacházíme se v Praze v České republice, avšak spolupracujeme s několika právními kancelářemi po celé Evropě a prostřednictvím této spolupráce vám umíme asistovat a pomoci Vám s implementací Vašeho projektu i v některých jiných evropských zemích. Mluvíme česky, anglicky a francouzsky.

To, co děláme, děláme rádi a s vášní.

Služby

PRÁVO NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁVO

Poskytujeme právní služby v různých záležitostech týkajících se nemovitostí a stavebnictví, zejména při transakcích s nemovitostmi, pronájmu komerčních nemovitostí, plánování, výstavby, správy a prodeje komplexních developerských projektů.

Máme značné zkušenosti s poskytováním právních služeb privátním klientům při správě jejich majetku a/nebo soukromých záležitostí, ve všech aspektech jejich investic do nemovitostí, včetně rezidenčních nemovitostí.

Jak Vám můžeme pomoct?
 • provedení právní prověrky nemovitosti;
 • příprava transakční dokumentace (akvizice a prodej nemovitosti);
 • pronájem komerčních nemovitostí;
 • strukturování transakce;
 • stavební právo a řízení;
 • smlouvy o dílo;
 • rezidenční nemovitosti.

PRÁVO V UMĚNÍ (ART LAW)

Poskytujeme také komplexní právní služby související s uměním pro umělce a galerie, stejně jako soukromé sběratele a další odborníky na trhu s uměním, a instituce a muzea. Spojujeme naše rozsáhlé znalosti trhu s uměním s právními znalostmi, abychom zajistili, že pro klienta vyjednáme ty nejlepší podmínky.

Daniela Kozáková je první českou členkou PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) – sdružení pro renomované profesionály poskytující poradenství na světovém trhu s uměním se sídlem v Londýně a New Yorku.

Jak Vám můžeme pomoct?
 • poradenství při koupi a prodeji uměleckých děl
 • výpůjčky a smluvní zajištění uměleckých děl na výstavy;
 • správa sbírky: právní prověrka provenience a nabývacích titulů apod.;
 • příprava smluvní dokumentace pro umělce, sběratele, prodávající subjekty, galerie a aukční síně;
 • řešení otázek týkající se autorských práv;
 • poradenství ohledně právních rizik týkajících se pojištění a přepravy a vývozu nebo dovozu uměleckých děl.

OBCHODNÍ PRÁVO A SMLUVNÍ PRÁVO

Poskytujeme právní služby ohledně řady obchodně-právních smluv, od komplexních smluv až po běžnější smlouvy, např. ohledně smlouvy o zprostředkování, komisionářské, mandátní smlouvy nebo smlouvy nájemní.

Věříme, že pečlivě strukturované obchodní smlouvy jsou zásadní pro úspěšné investice. Kvalitně připravenou obchodní smlouvou lze snížit riziko neplnění ze smlouvy a potenciálního sporu.

Můžete nás kontaktovat pokud:
 • chcete investovat do obchodní společnosti nebo jakéhokoli komerčního projektu či start-upu;
 • potřebujete právní poradenství ohledně realitního projektu nebo private equity investice;
 • potřebujete právní služby týkající se pronájmu bytových, kancelářských nebo skladovacích prostor;
 • chcete uzavřít zprostředkovatelskou, mandátní nebo kupní smlouvu nebo jakýkoli jiný typ obchodní smlouvy a při přípravě a vyjednávání potřebujete silnou právní podporu;
 • chcete vytvořit společný podnik (joint-venture) s vaším obchodním partnerem;
 • přejete si prodat vaši společnost.

SPRÁVNÍ PRÁVO V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

Specializujeme se rovněž na různé záležitosti týkající se kulturních statků, jako jsou správní řízení týkající se vývozu kulturních statků, otázky uplatnění předkupního práva České republiky ke kulturním památkám, různé povinnosti vlastníka kulturní památky, restituce a související záležitosti.
Můžete nás kontaktovat pokud:
 • jste vlastníkem kulturní památky a potřebujete se zorientovat ve svých právech a povinnostech vlastníka kulturní památky;
 • potřebujete se zorientovat v pravidlech pro vývoz kulturní památky;
 • jste organizátorem výstavy a potřebujete řešit právní otázky týkající se výpůjčky a dovozu uměleckých děl ze zahraničí.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁVO

- provedení právní prověrky nemovitosti;
- příprava transakční dokumentace (akvizice a prodej nemovitosti);
- pronájem komerčních nemovitostí;
- strukturování transakce;
- stavební právo a řízení;
- smlouvy o dílo;
- rezidenční nemovitosti.

PRÁVO V UMĚNÍ (ART LAW)

- poradenství při koupi a prodeji uměleckých děl
- výpůjčky a smluvní zajištění uměleckých děl na výstavy;
- správa sbírky: právní prověrka provenience a nabývacích titulů apod.;
- příprava smluvní dokumentace pro umělce, sběratele, prodávající subjekty, galerie a aukční síně;
- řešení otázek týkající se autorských práv;
- poradenství ohledně právních rizik týkajících se pojištění a přepravy a vývozu nebo dovozu uměleckých děl.

OBCHODNÍ PRÁVO A SMLUVNÍ PRÁVO

- chcete investovat do obchodní společnosti nebo jakéhokoli komerčního projektu či start-upu;
- potřebujete právní poradenství ohledně realitního projektu nebo private equity investice;
- chcete uzavřít zprostředkovatelskou, mandátní nebo kupní smlouvu nebo jakýkoli jiný typ obchodní smlouvy a při přípravě a vyjednávání potřebujete silnou právní podporu;
- chcete vytvořit společný podnik (joint-venture) s vaším obchodním partnerem;
- přejete si prodat vaši společnost.

Kdo jsme

Kozakova_Daniela

Daniela Kozáková
Advokát, partner

Mgr. Daniela Kozáková je zkušená advokátka se zaměřením na právo nemovitostí a obchodní právo, která má navíc rozsáhlé dlouhodobé zkušenosti s právem v umění a památkové péče.

 • Mgr. Kozáková má více než 15 let zkušeností ve všech oblastech obchodního práva. V průběhu těchto let pracovala pro několik mezinárodních advokátních kanceláří a deset let pracovala pro největší advokátní kancelář v České republice a na Slovensku.
 • V oblasti práva nemovitostí a stavebnictví Mgr. Daniela Kozáková vedla a podílela se na mnoha významných transakcích a projektech v oblasti akvizic nemovitostí, včetně due diligence nemovitostí, výstavby, pronájmu a správy obchodních center, kancelářských center, kanceláří, průmyslových a logistických prostor i rezidenčních nemovitostí. Vzhledem k rezidenčním nemovitostem poskytuje Mgr. Kozáková též právní služby soukromým klientům při nákupu nebo prodeji jejich nemovitostí.
 • Mgr. Kozáková poskytuje právní služby v oblasti práva v umění pro sběratele, soukromé galerie a další odborníky na trhu s uměním, instituce a muzea, včetně otázek autenticity a provenience, včetně právních prověrek, ohledně nákupu uměleckých děl, právních rizik týkajících se pojištění a přepravou uměleckých děl, poradenství ohledně různých uměleckých výpůjček zejména pro výstavní účely, ať už soukromých nebo institucionálních, a poradenství v otázkách kulturního dědictví.

Členství

 • Mgr. Daniela Kozáková je také členkou multidisciplinární síťové platformy PAIAM (Professional Advisors to the International Art Market) pro renomované profesionály poskytující poradenství na světovém trhu s uměním se sídlem v Londýně a New Yorku.
 • Mgr. Daniela Kozáková je členkou České advokátní komory a je absolventkou práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studovala také mezinárodní právo soukromé na Utrecht University. Na Sotheby´s Institute v Londýně studovala a program Finance and Art Market na Sotheby’s Institute v Londýně.
 • Mgr. Kozáková je členem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí se sídlem v Praze, která je sdružením vůdčích osobností českého nemovitostního trhu.

Vzdělání

 • Mgr. Kozáková vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • Mgr. Kozáková také studovala mezinárodní právo soukromé na Utrecht University.
 • Mgr. Kozáková dokončila program Finance and Art Market v Sotheby’s Institute v Londýně.
 • Kromě svého rodného českého jazyka hovoří také anglicky a francouzsky.

Adresa:

DK Legal
Salvátorská 931/8,
110 00 PRAHA 1
Česká republika

Mgr. Daniela Kozáková, advokát

© 2020 DK Legal. DK Legal je pouze obchodní označení. Právní služby poskytuje Mgr. Daniela Kozáková, advokát

Create your account